Kontakt

Kontakt

P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o. o.
ul. Krotoszyńska 150
63-430 Odolanów
Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy
KRS: 0000013901
NIP: 6220006580
REGON: 003376160
Wysokość kapitału zakładowego: 150480 PLN

Zakład produkcyjny:
P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o.
Młyn Jaczkowice
ul. Jaczkowice 62
55-200 Oława

mlyn@woseba.com.pl
Tel. +48 71 313 23 31
Tel. +48 71 301 43 30
Fax. +48 71 301 43 31
Tel. +48 696 489 138