Historia 3

Po drugiej wojnie światowej Młyn Jaczkowice został przejęty przez polską administrację. Kolejnym właścicielem młyna było „Społem” Oława, następnie młyn stał się częścią Polskich Zakładów Zbożowych „Brzeg”. W latach 50-tych maszyny młyna zostały zdemontowane i wywiezione;  przez 40 lat służył tylko jako magazyn zbożowy .
W roku 1998 właścicielem Młyna Jaczkowice została P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o. i od tego momentu rozpoczyna się przywracanie pierwotnej funkcji tego obiektu.
W zabytkowym obiekcie w roku 1999 zostają zakończone prace związane z zamontowaniem nowoczesnych maszyny młyńskich. Dnia 05-01-2000 roku  została uruchomiona nowoczesna technologia produkcji mąki.

Powrót